Uw specialist voor relinen van uw riolering, standleiding en overige afvoeren middels de spray-techniek vanaf 32 tot 250 mm

De sleutel tot succes in afvoer renovatie

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen de staat van onderhoud van een afvoer, dit onderzoek wordt uitgevoerd met een hoogwaardig camerasysteem. 

Mogelijk dat voorafgaand van de inspectie de betreffende afvoer eerst gereinigd dient te worden als deze zodanig vervuild is dat een inspectie zonder reiniging niet mogelijk is. 

Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de staat van onderhoud van de afvoer en relining mogelijk is. 

De aandachtspunten die belangrijk zijn bij een dergelijk haalbaarheid onderzoek is de staat van onderhoud, eventuele gebreken zoals scheurvorming of gaten, ingestoken inlaten of anders die een probleem kunnen zijn voor uitvoering reline werkzaamheden. 

Tevens zullen de aansluiting ingemeten worden, middels een laser de buisdiameter worden opgenomen, buislengte, bochten, valbreker en overige in kaart gebracht worden. 

Het geheel zal worden aangeleverd middels foto en film materiaal op een USB stick en een uitgebreide rapportage van de bevindingen. 

Direct contact

Dwarsweg7
3214 LD Zuidland

Telefoon: 085 - 48 55 413

Email: info@relinezeker.nl