Uw specialist voor relinen van uw riolering, standleiding en overige afvoeren middels de spray-techniek vanaf 32 tot 250 mm

De sleutel tot succes in afvoer renovatie

Relinen

spray- techniek

Alvorens over te gaan tot het relinen van een standleiding, riolering of andere voorkomende afvoeren dient deze voorafgaand camera bewaakt gereinigd te worden met de daarvoor speciaal ontwikkelde hoge toeren reinigingsmachine en onder HD water schoonspoelen, na reiniging van de afvoer wordt er middels een camera een inspectie uitgevoerd op gebreken zoals scheuren en/of gaten in de afvoer.

Als blijkt dat er een gebrek is geconstateerd zal deze middels een deelrenovatie met de kousmethode gerepareerd worden. De afvoer wordt middels een speciaal daarvoor ontworpen heather/ventilator droog geblazen met warme lucht.

Na uitvoering van de omschreven processen kan aangevangen worden met de reline werkzaamheden middels de spray-techniek. Op het eindresultaat verstrekt Relinezeker 10 jaar garantie.

Uitvoering spray- techniek.

Het gehele proces zoals het gelijkmatig aanbrengen van de coating in de afvoer/standleiding wordt verkregen door de spray-nozzle camera bewaakt en een geautomatiseerd terug trek systeem aangekoppeld aan de spray machine, het proces wordt aangestuurd door een geïntrigeerd computer systeem, alle procesparameters tijdens de uitvoering werkzaamheden worden geregistreerd en gecontroleerd.

Op vrijwel alle voorkomende materialen die gebruikt worden voor riolering/afvoeren kan deze spray- techniek uitgevoerd worden.

Zoals:

  • Gietijzer
  • PVC
  • Gresbuis
  • Beton
  • PE/PP
  • Koper/Lood
  • Asbest- cement houdende afvoer

Direct contact

Dwarsweg7
3214 LD Zuidland

Telefoon: 085 - 48 55 413

Email: info@relinezeker.nl